Gaz Yıkama Kuleleri

Kaplama tesislerinin faaliyetleri sonucu çalışma ortamına yayılan gazların ortamdan uzaklaştırılması ve temizlenerek atmosfere salınması için gaz yıkama kuleleri imal etmekteyiz. Gazın karakterine göre kuleler PP, PVC malzemeden imal edilmekte, gazın yıkanacağı mahaldeki fiziksel koşullara göre yatay veya dikey yıkama kuleleri seçmekteyiz.

Yatay Ve Dikey Gaz Yıkama Kuleleri

Gaz yıkama kulelerinde gazın absorbsiyonu, nötrleştirilmesi ve duruma göre çöktürülmesi sureti ile kirli gaz bertaraf edilir. Kirli gaz mahalden bir fan kabiliyeti ile emilir, gaz yıkama kulesine gönderilir. Rushing halkalar yardımı ile gaz kitlesinin yıkama yüzey alanı artırılır. Bu sayede gaz belirli bir süre yıkanma şansına sahip olur. Kulenin alt haznesinde gazın nötrleştirilmesini veya çökelmesini sağlayacak sıvı, bir pompa kabiliyeti ile gaz akış yönüne ters olarak yıkanacak gaza püskürtülür. Püskürtmeyi sağlayan spiral nüzuller gaz debisine bağlı olarak belirli basınçta kirli gaza püskürtülerek kule içinde temizlenmesi sağlanır. Daha sonra temizlenen gaz bacadan çıkmadan önce damla tutuculardan geçirilerek atmosfere içerisinde minimum sıvı barındıran temiz emilsiyonun çıkması sağlanır.

Kategoriler: